Skip to main content

Serviceavtale / rammeavtale

Tegner du service eller rammeavtale med oss, slipper du å bekymre deg.
Store varme og sanitæranlegg i for eksempel borettslag og sameier krever jevnlig service og vedlikehold, både for å gi anlegget lengre levetid, men også for å sørge for at anlegget fungerer best mulig.

Trygghet og forutsigbarhet

Vi sørger for regelmessig kontroll og sikrer at alle rør installasjonene i bygningen er i god stand til enhver tid. Dette for å gi dere trygghet og forutsigbarhet, men også for å sørge for et mer kostnadseffektivt anlegg. I avtalen inngår serviceintervaller på viktige komponenter etter leverandørens anbefalinger. Dette gjelder både inne i leiligheter (ved behov), tekniske rom og fellesarealer. Disse kontrollene skal avdekke mindre feil eller mangler ved anlegget som potensielt kan skape større skader over tid.

Det er for eksempel typisk at vi gjennomfører en kontroll på høsten før fyringssesongen starter, så det er klart til kulden setter inn. Det samme gjelder for kjøleanlegg, men da gjøres det på våren før varmen setter inn. Dette for å sørge for best mulige forhold når anlegget trengs som mest.

Det er flere fordeler med å inngå rammeavtale med Asker og Bærum rørleggerbedrift.

Dere får blant annet:

  • Rabatterte priser
  • Gode avtaler for borettslag og sameier
  • Garantert responstid
  • Årlig inspeksjon av viktige komponenter i fellesanlegg
  • Kun én kontaktperson å forholde seg til
  • Profesjonell partner med høy ekspertise
  • Rask og prioritert oppfølging

"Vår kompetanse - din trygghet"

Vi er tilgjengelig for deg!