Skip to main content

Næringskunder

Vi tar oppgaven som totalteknisk rørentreprenør og sikrer riktig koordinering og ansvarlig prosjektering.

Vi utfører også alt av vedlikehold og kontroll av sanitær- og varmeanlegg/kjøleanlegg i næringsbygg for å sikre funksjonalitet og driftssikkerhet.

Asker og Bærum rørleggerbedrift hjelper deg med å ta gode valg, som er bærekraftig, økonomisk og energieffektive – for ditt bygg.

Energieffektivisering

Energieffektivisering er med på å kutte energiutgiftene og spare strøm – og vil på sikt gi deg en økonomisk gevinst.

De høye strømprisene gjør det mer attraktivt enn tidligere å investere i energieffektiviseringstiltak på eksisterende bygg. I tillegg er det økt interesse i samfunnet for mer bærekraftige løsninger.

Små endringer kan gi store besparelser på sikt.

Luft/vann varmepumpe-væske/vann varmepumpe-Vannrens gulvvarme-rørlegger Bærum-rørlegger Asker Luft/vann varmepumpe-væske/vann varmepumpe-Vannrens gulvvarme-rørlegger Bærum-rørlegger Asker

Før rens og vibrering

Etter rens og vibrering

VVS anlegg

Et VVS-anlegg i større bygninger har gjerne en kompleks sammensetning, og påvirkes av mange eksterne faktorer for å kunne fungere optimalt. For å sikre lønnsom drift ser vi blant annet etter:

  • Hvorvidt det er for varmt eller for kaldt i bygget
  • Hvordan varmen fordeles i bygget
  • Hvor lang tid det tar å varme opp vannet
  • Hvor god vannkvaliteten er
  • Om vanntrykket er passe (ikke for høyt eller for lavt)
  • Om det er ujevnheter i vann- og lufttemperatur