Skip to main content

Væske-til-vann varmepumpe

Varmepumpe blir stadig mer aktuell som varmekilde. Det finnes flere ulike typer varmepumper.

En av de er væske-til-vann varmepumpe, som utnytter energien i grunnvannet i bakken. En væske-til-vann-varmepumpe er også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe. Disse bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm, og vil derfor kutte kostnader. I tillegg vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele boligen.

Luft-til-vann varmepumpe

En annen varmepumpe som er aktuell for mange er luft-til-vann varmepumpe.

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luften. Denne varmen brukes til å varme opp radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm.

Solfanger

Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann, i motsetning til solcelleanlegg, som produserer elektrisitet.

Anlegget monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system. På denne måten kan du bruke solenergi til oppvarming.

Solfangere kan i noen tilfeller gi gratis varmt forbruksvann fra april til november.

Vi tar også gjerne en vurdering av ditt gamle sentralvarmeanlegg, som for eksempel gammel oljekjel eller elkjel, og gir tilbud på alternative løsninger, eventuelt konvertering fra gammel oljebrenner til biobrenner. Oljebrenner ble forbud fra og med januar 2020.